Procedura upisa - Ljetni upisni rok 2022.

Upis u 1. godinu integriranih i preddiplomskih studija u ljetnom upisnom roku održava se od 19. do 22. srpnja, 2022. godine isključivo online. 


Napomena: Studenti koji ne pristupe upisu u naznačeno vrijeme gube pravo upisa, a Ekonomski fakultet – Zagreb zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova do visine školarine. 


1.korak: Zaprimanje SMS poruke

Nakon objave konačne liste kandidati će na svoje mobilne telefone zaprimiti SMS poruku o preferiranom načinu upisa na Ekonomski fakultet Zagreb.

Poruka će stići s broja +385 91 6199 305 ili +385 91 4653 282.

Iznimno je bitno da je u sustavu www.postani-student.hr prijavljen ispravan broj mobitela.


SMS poruka će glasiti:

Čestitamo Vam na upisu na Ekonomski fakultet Zagreb.

Procedura upisa opisana je ovdje.

Molimo Vas da potvrdite namjeru upisa odgovorom na ovu SMS poruku rednim brojem koji se nalazi ispred željenog načina upisa. Upisat ću se:

 1. Potvrđujem namjeru upisa

 2. Odustajem od upisa

Molimo Vas odgovorite s 1 ili 2.


Napomene

 1. Kandidati upis obavljaju samostalno od kuće. Kandidati koji ne obave upis do 22. srpnja 2022. godine i za svoj izostanak nemaju opravdani razlog, gube pravo upisa na Ekonomski fakultet - Zagreb u ljetnom upisnom roku.
 2. Kandidati kojima je izrečena mjera samoizolacije sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj uz pandemiju (Covid-19), a nisu u mogućnosti upis odraditi samostalno od kuće, dužni su se javiti putem e-mail-a na referada@net.efzg.hr te dostaviti valjanu medicinsku dokumentaciju. Upis će moći obaviti u primjerenom roku. Sukladno izrečenoj mjeri kandidatima nije dozvoljen dolazak na Fakultet.
 3. Kandidati koji su stekli pravo upisa potpisuju Ugovor o obrazovanju za upis u I. godinu studija i plaćaju naknadu sukladno odlukama Fakultetskog vijeća za akademsku 2022./2023. godinu. Ukoliko kandidat nije u proteklim godinama studirao na nekom drugom visokom učilištu kao redovni student, onda je iznos naknade 0 kuna (slovima: nula kuna).
 4. Ukoliko student ima bilo kakvih pitanja i/ili nejasnoća molimo da nam se javi putem email-a na referada@net.efzg.hr
 5. Molimo sve studente da prate neželjenu poštu (SPAM) te da sukladno uputi postave „efzg.hr“ domenu na popis sigurnih domena na svojim e-mail poslužiteljima.
 

2. korak: Uplata troškova upisnine i/ili školarine

Prilikom upisa plaćaju se troškovi upisnine i/ili školarine.

Trošak upisnine je 500,00 kn (petsto kuna).

Troškovi upisnine uključuju: 

 1. sufinanciranje izdavačke djelatnosti
 2. osiguravanje studenata u slučaju nezgode
 3. izradu SmartX kartice
 4. e-Indeks
 5. druge administrativne troškove.

Studenti koji su upisali redoviti stručni ili sveučilišni studij na hrvatskom jeziku te nisu prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti studenti ne plaćaju školarinu.

Ostali studenti plaćaju školarinu prema sljedećoj tablici:Općenito o obrascu naloga za plaćanje

Univerzalni nalog za plaćanje (HUB 3) jedinstveni je nalog za plaćanje u Republici Hrvatskoj i za plaćanja u inozemstvo (prekogranična i međunarodna plaćanja).

Isti obrazac koristi se za plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.


Nalog za plaćanje sadrži pet grupa podataka:

 • Valuta i iznos plaćanja
 • Podaci o platitelju
 • Podaci o primatelju plaćanja
 • Podaci o datumu izvršenja i detaljima plaćanja (opis, šifra namjene)
 • Dodatni podaci o plaćanju u inozemstvo
 

Popunjavanje obrasca naloga za plaćanje:

 • Nalog se popunjava velikim tiskanim slovima
 • U svaku kućicu se upisuje po jedno slovo ili brojka
 • Obavezna je upotreba olovaka tamne boje (crna ili plava)
 • Sadržaj polja upisuje se s poravnanjem  na lijevoj strani (na početku polja)
 • Polja “iznos” i “model” popunjavaju se s poravnanjem na desnoj strani (na kraju polja)
 

Sadržaj obrasca naloga za plaćanje

Ispravno popunjen obrazac naloga za plaćanje sadrži sljedeće informacije:

Podaci o platitelju (student):
 • Ime i prezime kandidata (studenta)
 • Adresu kandidata (studenta)

Podaci o primatelju (fakultet):
 • Ekonomomski fakultet – Zagreb
 • Trg J. F. Kennedyja 6
 • 10 000 Zagreb
 • IBAN: HR0723600001101351242

Detalji plaćanja:
 • Model: HR00
 • Poziv na broj primatelja: 661527-OIB STUDENTA
 • Opis plaćanja: UPISNI MATERIJALI – PRVI UPIS ak.god. 2022./2023. ili ŠKOLARINA ZA AK.GOD. 2022./2023.

Plaćanje se može provesti osobno u poslovnici ili putem online bankarstva.

VAŽNO! U obrazac naloga za plaćanje obavezno je upisati točan OIB studenta (11 znamenki) u polje “poziv na broj primatelja” kako bi se adekvatno moglo pratiti plaćanje.
 


3.korak: Procedura upisa

Student će od trenutka potvrde namjere upisa, a najkasnije 21. srpnja 2022. godine do 14:00 sati zaprimiti SMS poruku sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup informacijskim sustavima Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Student odlazi na stranicu https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke i mijenja svoju inicijalnu lozinku.

Student odlazi na stranicu https://student.efzg.hr, te sukladno uputama odrađuje proceduru upisa koja podrazumijeva:
 1. Preuzimanje upisne dokumentacije
 2. Potpis upisne dokumentacije putem EFZG korisničkog imena i lozinke
 3. Učitavanje fotografije za SmartX karticu u sustav https://student.efzg.hr, pravila za slike studenata pogledajte na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 4. Učitavanje potpisa koji će biti prikazan na SmartX kartici u sustavu https://student.efzg.hr.
 

Upisna dokumentacija sastoji se od:

 1. Ugovora o obrazovanju
 2. Izjave o GDPR-u. 


Uz navedeno, kandidati su dužni u sustav učitati i sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o položenim ispitima Državne mature (nakon preuzimanja istu učitati u aplikaciju za upise)
 2. Fotografija za SmartX karticu (JPG format, rezolucija 300x300px, 300dpi). Više detalja o prihvatljivim fotografijama dostupno je na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 3. Skenirani vlastoručni potpis (BMP format, rezolucija 400x70px, 250dpi, crno-bijela slika bez nijansi sive i sl.)
 4. Dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 500,00 HRK.
 5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (za studente koji su dužni platiti školarinu).

Napomena: Svim studentima koji ne učitaju svu potrebnu dokumentaciju do 29.07.2022.godine biti će poništen upis na Ekonomski fakultet Zagreb i gube pravo upisa na jesenskom upisnom roku.

 

4.korak: Potvrda upisa


Nekoliko dana kasnije student prima SMS poruku da je upis obavljen u cijelosti te mu je stvoren e-Index u sustavu https://student.efzg.hr

Čestitamo, postali ste dio EFZG zajednice!

Napomene

Studentske potvrde

 1. Student može putem sustava eGrađani preuzeti potvrdu o statusu studenta na Fakultetu.
 2. Ukoliko davatelj usluge zahtijeva da potvrda bude izdana sa točno određenom svrhom (npr. u svrhu međugradskog prijevoza, u svrhu studentske stipendije, u svrhu smještaja u studentskom domu i sl.) istu je u mogućnosti zatražiti putem e-maila referada@net.efzg,hr
 3. Zaprimljenim korisničkim imenom i lozinkom između ostalog pristupate i sustavu eGrađani. 
 

 

Informacije o studentskim participacijama objavljenje su na stranici Upisi - Studentske participacije.

Ostale važne informacije bit će objavljene na web stranici Upisi.