Upis studenata u ljetni semestar za akademsku godinu 2023./2024.

Upisi studenata u ljetni semestar za akademsku godinu 2023./2024. odvijat će se u potpunosti online.
 
Studenti koji NE UPISUJU ljetni semestar su: 
- ponavljači završnih godina studija tzv. „apsolventi“, osim onih studenata koji kolegij ljetnog semestra moraju ponovno upisati jer su ga pali 4 puta, 
- studenti koji su izborne kolegije birali putem Burze izbornih kolegija, osim onih studenata koji kolegij ljetnog semestra moraju ponovno upisati jer su ga pali 4 puta
- studenti prve godine sveučilišnih integriranih studija, prve godine stručnog prijediplomskog studija i prve godine stručnih diplomskih studija (upisani prvi put u ak. god. 2023./2024.)
- studenti prve godine sveučilišnih prijediplomskih studija na engleskom jeziku i prve godine sveučilišnih diplomskih studija na engleskom jeziku (upisani prvi put u ak. god. 2023./2024.)
 
 
Upisi studenata odvijat će se u periodu od 19.02.2024. (od 08:30) do 04.03.2024. (do 23:59).
Studenti u tom periodu upis obavljaju putem Studomata.
 
Studenti su dužni obaviti upis u ISVU sustav i popuniti e-zamolbu za upis u ljetni semestar.

(e-zamolba zamjenjuje dosadašnju praksu  predaje upisnih materijala u Studentsku referadu).
 
Studenti pristupaju sustavu putem linka https://student.efzg.hr
 
Ako niste u mogućnosti pristupiti sustavu molimo Vas da promijenite svoju lozinku za pristup AAI@Edu sustavu putem https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke
 
Nakon promjene lozinke sustavu https://student.efzg.hr pristupate sa svojom novom lozinkom.
 
Studenti koji upisuju ljetni semestar biraju tip e-zamolbe: Upis u ljetni semestar i navode kolegije koje su upisali u ISVU sustav. Ako je broj odabranih kolegija veći od broja crta u e-zamolbi moguće je na jednu crtu upisati više kolegija. Pri odabiru izbornih kolegija potrebno je navesti nekoliko dodatnih izbornih kolegija po prioritetu radi popunjenosti kvota (navesti u zagradi da su rezervni kolegiji).
 
  1. Odaberete ikonu e-zamolba
 
  1. Popunite sve navedene rubrike i priložite potrebnu dokumentaciju (popis niže u tekstu)

 
  1. Nakon što ste sve popunili i POHRANILI slijedit će poruka da je e-zamolba PREDANA
 
  1. Nakon što djelatnik provjeri popunjen obrazac i ustanovi da je sve u redu, potvrdit će vaš upis u ISVU sustavu i prikazat će se da je e-zamolba za upis ODOBRENA


 
Status e-zamolbe pratite pod Moje zamolbe. 

Time je vaš upis završen. 

NAKON UPISA DUŽNI STE PROVJERITI UPISNI LIST U ISVU SUSTAVU.

 
U e-zamolbu je potrebno pohraniti:
- dokaz o uplati troškova školarine (plaćaju studenti koji su sudjelovali u programu ERASMUS i nisu platili troškove školarine u rujnu 2023.)
- rješenje (bilo koje vrste) pohranjuju samo studenti koji su molbom tražili nešto više od samog upisa (promjena izbornih predmeta i sl.)
 
Studenti koji su troškove školarine i upisnine platili u rujnu ne dostavljaju ponovno dokaz o uplati.
 
Studenti koji su ostvarili potreban broj ECTS bodova za upis u višu godinu, upisuju SVE kolegije ljetnog semestra, bez obzira na broj neostvarenih bodova u prijašnjim ljetnim semestrima.

Studenti koji nisu ostvarili potreban broj ECTS bodova tzv. ponavljači, dopisuju kolegije ljetnog semestra više godine kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS boda. Potrebno je zbrojiti sve nepoložene bodove iz prijašnjih ljetnih semestara i izračunati koliko se bodova može dopisati kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS-a (primjer: nepoloženih 18 ECTS-a, može se dopisati 12 ECTS-a).

NAPOMENA: Studentska referada će studentu upisati ono što je dozvoljeno upisati, a ne sve ono što je student naveo u e-zamolbi. Nakon što je upis obavljen u cijelosti, student je dužan odmah provjeriti upisni list u ISVU sustavu te u slučaju nejasnoća ili moguće pogreške kontaktirati referenta.

Kolegiji se nalaze u Redu predavanja koji je objavljen na kraju ove obavijesti.

Kako bi procedura upisa bila jasnija molimo vas da pročitate Česta pitanja koja možete pronaći na linku: https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/cesta-pitanja-studentska-referada-45264/45264


Za studente koji su sudjelovali u programu ERASMUS:


Uplata participacija obavlja se na račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb: 
 
IBAN:     HR0723600001101351242
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB studenta (OBAVEZAN PODATAK!)
 

Red predavanja za akademsku godinu 2023./2024. možete pronaći ovdje.

 
„Informacije o ponudi izbornih kolegija Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija možete pronaći ovdje.“ - pristup moguć isključivo sa @net.efzg.hr fakultetskim identitetom