Specijalistički diplomski stručni studiji

Specijalistički diplomski stručni studiji koji se izvode na Ekonomskom fakultetu - Zagreb traju dvije akademske godine (4 semestra) te se izvode kao redoviti i izvanredni studiji. Redoviti studij je namijenjen polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi sljedeće dvogodišnje diplomske stručne studije (ukupno 120 ECTS bodova):

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije su:

  • završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,
  • završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,
  • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

Završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija stječe se stručni naziv stručni specijalist poduzetništva/ekonomike energije i okoliša/za elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru/menadžmenta i marketinga maloprodaje/digitalnog marketinga odnosno stručna specijalistica poduzetništva/ekonomike energije i okoliša/za elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru/menadžmenta i marketinga maloprodaje/digitalnog marketinga, a kratica naziva je struč. spec. oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena.