Natječaj za upis u akademsku godinu 2020./2021.

Produžen je natječaj za upis nove generacije studenta na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost do 30. listopada 2020. godine.
 


    SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 
 
raspisuje
 
 NATJEČAJ 
 
za upis nove generacije studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost u akademskoj godini 2020./2021. 
 
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ
EKONOMIJA I GLOBALNA SIGURNOST
 
Voditelj studija: prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju.
3. Poznavanje engleskog jezika.
4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća doktorskoga studija, Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.
 
 
Obrazac prijave možete preuzeti na poveznici
 
Prijave se zaprimaju do 30. listopada 2020. godine.
 
 
 
        Prijavi je potrebno priložiti:
  1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
  2. Prijepisi ocjena sa svih razina studija
  3. Dvije preporuke sveučilišnih profesora (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima bio niži od 4,00)
  4. Domovnica – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana
  5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz matice rođenih
  6. Životopis
  7. Odluka organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
  8. Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 
 
     Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za poslijediplomske studije
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na: 
 
e-mail: ssantek@efzg.hr ili nnimac@net.efzg.hr
telefon: 01/238-3288; 238-3219
 
web stranici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i globalna sigurnost:
https://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-ekonomija-i-globalna-sigurnost/25705