Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji traju pet akademskih godina (10 semestara) i izvode se kao redoviti i izvanredni studij. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to primarno zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi sljedeće petogodišnje integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije (ukupno 300 ECTS bodova):


Pravo upisa na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije, a kratica naziva je mag.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 300 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (dodatnih 60 odnosno 90 ECTS bodova) ili poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij (dodatnih 180 ECTS bodova) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ili bilo kojem drugom ekonomskom ili srodnom fakultetu u Hrvatskoj i inozemstvu. Informacije o specijalističkim poslijediplomskim studijima nalaze se na sljedećoj poveznici, a o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na sljedećoj poveznici.