Smještaj u studentskom domu

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti – iznad 50% tjelesnog oštećenja imaju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu Studentskog centra u Zagrebu, a studenti do 50% invalidnosti ostvaruju dodatne bodove. 

Rokovi za prijavu, popis potrebne dokumentacije i ostale korisne informacije objavljuju se na: Na istim stranicama mogu se dobiti sve informacije o smještaju u zagrebačke studentske domove s posebnim osvrtom na prednosti i nedostatke koje ovi domovi imaju kada se radi o smještaju studenata s invaliditetom.