Ekonomski fakultet - Zagreb
ŠKOLARINE I NAKNADE na sveučilišnim specijalističkim studijima

ŠKOLARINE I NAKNADE na sveučilišnim specijalističkim studijima

1. Školarine i naknade na sveučilišnim specijalističkim studijima 

A/ ORGANIZACIJA (institucija ili poduzeće)
troškove školarine za polaznika plaća odjednom (u cijelosti), osim za studij Poslovno upravljanje - MBA za kojeg je školarina plativa u dvije rate. Organizacija u odluci za plaćanje školarine treba navesti:
- puni naziv organizacije, punu adresu i OIB organizacije,
- ime polaznika za kojeg plaća školarinu i naziv studija na kojeg se polaznik upisuje.

B/ POLAZNIK 
troškove školarine plaća odjednom ili u ratama ovisno o broju semestara u kojima se održavaju predavanja. Za studij Poslovno upravljanje - MBA školarina je plativa u tri jednake rate, dok je za sve ostale studije školarina plativa u dvije jednake rate. Uplata za pojedini semestar obavlja se prije početka semestra, a cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra.

U nastavku je popis školarina i naknada na sveučilišnim specijlističkim studijima:
 

Sveučilišni specijalistički studij POZIVI NA BROJ -
OIB studenta
Visina školarine
1. Ekonomija energije i okoliša
2. Ekonomika Europske unije
3. Financijska analiza
4. Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
5. Financijske institucije i tržišta
6. Informatički menadžment
7. Kontroling
8. Lokalni ekonomski razvoj
9. Marketing neprofitnih organizacija
10. Marketinški menadžment
11. Međunarodna ekonomija i financije
12. Međunarodno poslovanje poduzeća
13. Menadžment prodaje
14. Menadžment trgovine
15. Menadžment turizma
16. Operacijska istraživanja i optimizacija
17. Organizacija i menadžment
18. Osiguranje i reosiguranje
19. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment
20. Poslovni marketing
10340
1008
1015
1016
1025
1000
1033
1009
1001
1002
1011
1010
1013
1003
1004
1014
1005
1028
1029
1021
  5.375,27 EUR  (40.500,00 kn)
21. Poslovno upravljanje - MBA
Voditelj studija - prof.dr.sc. D. Tipurić
Voditelj studija - prof.dr.sc. T. Vranešević
 
1006
1027
 
 8.062,91 EUR  (60.750,00 kn)
22. Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
23. Računovodstvo i porezi
24. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
25. Strategija i korporativno upravljanje
26. Strateško poduzetništvo
27. Sustavi upravljanja znanjem
28. Tržište nekretnina
29. Upravljačko računovodstvo i interna revizija
30. Upravljanje financijskim institucijama
31. Upravljanje izvozom
32. Upravljanje kvalitetom
33. Upravljanje marketinškom komunikacijom
34. Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi
35. Vodstvo
1017
1030
1031
1018
1019
-
10341
1020
1026
1023
1024
1012
10342
1032
5.375,27 EUR  (40.500,00 kn)
36. Interdisciplinarni PDS „Upravljanje ljudskim potencijalima“ 1035  
5.574,36 EUR  (42.000,00 kn)

Napomena: Nakon svake uplate rate školarine potrebno je Referadi za studente poslijediplomskih studija dostaviti dokaz o uplati osobno ili putem emaila (neovisno plaća li školarinu organizacija ili pojedinac). 
Ovim troškovima pridružuje se po 179,18 EUR (1.350,00 kn) za svaki razlikovni kolegij koji je polaznik dužan položiti ako nije prethodno završio studij iz polja ekonomije ili je završio stručni studij na prethodnoj razini.

Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj SSS studija - Vaš OIB.


2. Naknade na sveučilišnim specijalističkim studijima

Nakon proteka roka za završetak studija na teret uplaćene školarine student plaća naknadu koja se utvrđuje prema vrijednosti 1 ECTS boda. Vrijednost 1 ECTS boda iznosi 89,59 EUR (675,00 kuna).
Naknada se uplaćuje na IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj SSS studija - Vaš OIB. 

Napomena: 
Od plaćanja naknade nakon proteka roka za završetak sveučilišnog specijalističkog studija pokrivenog školarinom izuzeto je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište u Zagrebu.


Ostale naknade na sveučilišnim specijalističkim studijima:
- Upisni materijal 26,61 EUR (Upisni materijal kupuje se u Skriptarnici Fakulteta)
Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 661527 - vaš OIB.

- Izdavanje duplikata ili prijepisa indeksa: 100 EUR
- Izdavanje duplikata diplome: 80 EUR
- Izdavanje duplikata dopunskih isprava50 EUR
- Izdavanje prijepisa ocjena na hrvatskom jeziku: 50 EUR
- Izdavanje prijepisa ocjena na engleskom jeziku: 50 EUR
- Provjera vjerodostojnosti diplome: 40 EUR 
Naknade se uplaćuju na IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 66158 - vaš OIB.

- Troškovi promocije: 66,36 EUR (izrada futrola i svečanih kapa te najam svečanih toga).              
Naknada za troškove promocije uplaćuje se na IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, poziv na broj 661528 - vaš OIB.

Odluka o školarinama i naknadama na sveučilišnim specijalističkim studijima nalazi se na poveznici.