Professor emeritus Vlatko Čerić

Povratak na katedru
Professor emeritus Vlatko Čerić
Ime i prezime
Vlatko Čerić
Kabinet
/
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Professor emeritus Vlatko Čerić rođen je 1945. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1969. godine na studiju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom je fakultetu 1972. godine završio poslijediplomski studij fizike i dobio stupanj magistra fizike. Od 1969. do 1974. godine bio je zaposlen na Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu istraživača. Kako je sve više interesa pokazivao za informatiku, 1974. godine zaposlio se u poduzeću Industroprojekt u Zagrebu u odjelu za građevinarstvo i arhitekturu gdje je radio na primjeni informatike na rješavanju stručnih problema. Od 1979. do 1989. godine radio je u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu kao istraživač i tu se usmjerio na područje modeliranja i simulacije pomoću računala. Godine 1985. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Model diskretne simulacija sistema za preraspodjelu pošiljaka na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu te stekao naslov doktora organizacijskih znanosti. Od 1989. godine do umirovljenja radi na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na istraživanju i nastavi iz područja informatike, modeliranja i simulacije te sustava potpore odlučivanju. Od 1996. godine je redoviti profesor, a 2002. godine izabran je u trajno zvanje redovitog profesora, dok mu je 2013. godine dodijeljeno počasno zvanje professora emeritusa.

U nastavnoj djelatnosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uveo je i prvi predavao na dvanaest novih predmeta od čega četiri poslijediplomska. Suosnivač je i prvi predsjednik Hrvatskog društva za simulacijsko modeliranje te je razvio niz softverskih rješenja za rješavanje raznovrsnih problema. Objavio više stručnih radova u domaćim časopisima i zbornicima skupova iz područja korištenja informatike u rješavanju različitih tipova problema. Vodio je i dva projekta razvoja Web portala u području poslovne ekonomije (informatički projekti Ministarstva znanosti i tehnologije) na kojima je radio tim nastavnika sa svih katedri Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Također ima vrlo bogato iskustvo u organiziranju međunarodnih skupova kao predsjednik, potpredsjednik i član raznih programskih odbora velikog broja međunarodnih konferencija i skupova. Pored navedenog je održao šezdesetak priopćenja na znanstvenim skupovima te predsjedavao većem broju sekcija na skupovima. Bio je član uredništva četiriju međunarodnih časopisa, gost urednik jednog broja međunarodnog časopisa Mathematics and Computers in Simulation, recenzent radova pet međunarodnih znanstvenih časopisa te niza domaćih i međunarodnih skupova. Objavio je devedeset i šest znanstvenih i stručnih radova, jednu samostalnu knjigu i jednu knjigu u suautorstvu, trideset poglavlja u knjigama te je suurednik dviju knjiga. Za rezultate u znanstveno-istraživačkom radu nagrađen je 1994. godine nagradom „Josip Juraj Strossmayer“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za autorstvo knjige Simulacijsko modeliranje (Školska knjiga, Zagreb, 1993), a 2003. godine dobio je nagradu "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za suautorstvo knjige Seila, A.F., Čerić, V. i Tadikamalla, P., Applied Simulation Modeling (Thomson Brooks/Cole, 2003).

Uz znanstveni rad već dugi niz godina razvija računalne programe temeljene na algoritmima za generiranje slika te je sa svojim radovima priredio sedam samostalnih izložbi grafika u Zagrebu, Lisabonu i Beču i sudjelovao na trideset i tri skupne izložbe grafika i digitalne umjetnosti u zemlji i inozemstvu.

Životopis professora emeritusa Vlatka Čerića dostupan je na poveznici.

Web stranice professora emeritusa Vlatka Čerića dostupne su na poveznici 1 i poveznici 2.