Prof. dr. sc. Zrinka Lukač

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Zrinka Lukač
Ime i prezime
Zrinka Lukač
Kabinet
B 510
Telefon
Web
Konzultacije
  • četvrtak, 8:30-10:00 na Google Meet linku: meet.google.com/xdd-phaf-hga
Biografija

Ime i prezime: Zrinka Lukač

Sadašnje znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: redovita profesorica u trajnom zvanju

Sadašnje znanstveno zvanje: znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Institucija:

Ekonomski fakultet - Zagreb

Katedra za matematiku

Trg J. F. Kennedyja 6

10000 Zagreb

Telefon: 01-238 3333

E-mail: zlukac@efzg.hr

Matični broj znanstvenika: 252215

Curriculum vitae - Hrvatski

Curriculum vitae - English

Google Scholar profile​

ORCID profile

ResearcherID profile

ScopusID profile

CROSBI profile (Hrvatska znanstvena bibliografija)

Popis radova