Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Ime i prezime
Sanja Sever Mališ
Kabinet
306
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 15:00 - 16:00
  • Konzultacije se održavaju u dekanatu.
Biografija

Ime i prezime: dr. sc. Sanja Sever Mališ
Sadašnje zvanje: redovita profesorica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet- Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedy-a 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 2383116
Fax: (00385-1) 2335633
Website: www.racunovodstvo.efzg.hr  

Europass CV - HR
Europass CV - ENG

OBRAZOVANJE:

2016 - EIASM Consortium on Doctoral Supervision & the New Global Research System, European Doctoral Association in Management and Business Administration - European Institute for Advanced Studies in Management,  Barcelona, Spain
2015 - University of Aplied Sciences Osnabrück, Republika Njemačka, znanstveno i nastavno usavršavanje
2012 - Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), London, UK, Znanstveno usavršavanje
2008 - 2010 Ekonomski fakultet - Zagreb - poslijediplomski doktorski studij , doktorski rad - "Interni nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja"
2009 - Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - Sekcija internih revizora, "ovlašteni interni revizor" - specijalist za gospodarstvo
2007 - Filozofski fakultet u Zagrebu - edukacija za stjecanje kompetencija visokoškolskog nastavnika
2005. - 2007. Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet - Zagreb - poslijediplomski znanstveni studij - 'Računovodstvo, revizija i financije'
2000. - 2004. Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet - Zagreb, diplomirala u srpnju 2004., smjer računovodstvo
2002. - 2004. Studentski centar Zagreb, IV. stupanj njemačkog jezika
1996. - 2000. Prirodoslovno-matematička gimnazija u Krapini


FUNKCIJE:
 

2023-danas Predsjednica Odbora za proračun, Sveučilište u Zagrebu
2023-danas Članica Stručnog vijeća, Državni ured za reviziju
2023-danas Članica Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Ministarstvo financija
2022-danas Dekanica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
2022-danas Članica Senata, Sveučilište u Zagrebu
2022-danas Članica Društveno-humanističkog Vijeća, Sveučilište u Zagrebu
2020-2022 Prodekanica za poslovne procese i strateška partnerstva, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
2018-2020 Prodekanica za strateška partnerstva i projekte, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
2016 - Suradnica na implementaciji revizijske regulative u Zakon o reviziji, Ministarstvo financija, Republika Hrvatska
2015 - Član uredništva znanstvenog časopisa Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2014 - Član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2013 - Član uredništva izdavačkog savjeta časopisa „Računovodstvo i financije“ s prilogom "Riznica"
2013  Član stručnog povjerenstava za prosudbu udžbenika  i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu za šk. god. 2014./2015.
2010 - 2014. Član izvršnog odbora Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika
2008 - Tajnik poslijediplomskog specijalističkog studija «Financijsko izvještavanje, revizija i analiza»
2008 - Član organizacijskog odbora savjetovanja «Interna revizija i kontrola», Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - Sekcija internih revizora
2008 - 2010 Član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2008 - 2010 Član Odbora za informatizaciju Fakulteta
2007 - Član stručnog Povjerenstva za provođenje Županijskog natjecanja srednjih ekonomskih škola iz predmeta «Knjigovodstvo s bilanciranjem» -  Zagreb


PRIZNANJA I NAGRADE:

2021. Priznanje Ekonomskog fakulteta za sveučilišni udžbenik „Revizija: nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja“
2011. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za doktorsku disertaciju 
2008. Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Analiza financijskih izvještaja" 
2008. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika  za magistarski rad  
2005. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika  za diplomski rad
2002. Dekanova nagrada za uspjeh 5,00 u akademskoj godini 2001./2002.
2002. Državna stipendija A kategorije za izuzetno nadarene studente


NASTAVNI RAD: 
Sveučilišni studij: Računovodstvo I
                             Revizija 
                             Analiza financijskih izvještaja
                             Forenzična revizija


Stručni studij: Uvod u analizu financijskih izvještaja
                       Uvod u reviziju

BDiB: Analysis of Financial StatementsISTRAŽIVAČKI RAD:
Računovodstvo, Analiza financijskih izvještaja, Revizija