Privremeni rezultat izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb

Zagreb, 25. travnja 2022.
 
Sukladno članku 19. stavku 10. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora studenata za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb  nakon dopunskih izbora održanih 22. travnja 2022. objavljuje
 
PRIVREMENE REZULTATE DOPUNSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA – ZAGREB
 
Zapisnikom o radu Biračkog odbora za izbor za Studentski zbor Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, birački odbor je konstatirao, a Izborno povjerenstvo za provođenje studentskih izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb potvrdilo da je na  dopunskim izborima za predstavnike u Studenski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb održanih 22. travnja 2022. godine glasalo 9 birača te je važećim utvrđeno 9 glasačkih listića, a nevažećim je proglašeno 0 glasačka listića.
 
Kandidati dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija poredani prema broju dobivenih glasova na dopunskim izborima
 
Tablica br. 1.
Redni
broj
Prezime i ime Broj
glasova
1. PROTULIPAC NINA 5
2. BREŠKOVIĆ KATARINA 4
 
Kandidati  poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija poredani prema broju dobivenih glasova
 
Tablica br. 2.
Redni
broj
Prezime i ime Broj
glasova
1. ŠINDIJA ŠIMUN 6
2. KELEMINIĆ KRISTIJAN 3
 
 
PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET  
 
Prof. dr. sc. Ilko Vrankić

Odluka o privremenim rezultatima dopunskih izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb (PDF)
 

Zagreb, 11. travnja 2022.
 
Sukladno članku 19. stavku 10. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora studenata za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb objavljuje
 
PRIVRMENE REZULTATE IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA – ZAGREB
 
I.
 
Zapisnikom o radu Biračkog odbora za izbor za Studentski zbor Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, birački odbor je konstatirao, a Izborno povjerenstvo za provođenje studentskih izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb potvrdilo da je na izborima za predstavnike u Studenski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb održanih 7. i 8. travnja 2022. godine glasalo 739 birača te je važećim utvrđeno 730 glasačkih listića, a nevažećim je proglašeno 9 glasačka listića.
 
Kandidati dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija poredani prema broju dobivenih glasova
 
Tablica br. 1.
Redni
broj
Prezime i ime Broj
glasova
1. BALGAČ FRAN 333
2. ŠIMIĆ ARIS 321
3.
 
FURLAN KATARINA
JIROUŠ FRAN
313
313
4. VILJEVAC PETRA 311
5 GOLUBIĆ LANA 309
6. GRABOVAC LUCIJA 308
7. JOSIPOVIĆ ROKO 307
8. ŠKARA STJEPAN 304
9.
 
KRPINA DORA
MARKOCI ČULO PAULA
303
303
10.
 
PETRIČEVIĆ KARLA
ŠTRELOV MIA
302
302
11. MARĐETKO FRAN 301
12.
 
JOVANIĆ BRUNO
MAMIĆ MATEA
MIJAČ BRUNO
298
298
298
13. ŠIŠETA ANĐELA 295
14.
 
15.
BUMBER STIPE
JUKIĆ ANTONIJA
RULA ANAMARIJA
294
294
294
16. ČOLAK EVA 291
17. MARKOTIĆ TOMISLAV 290
18. VLAJČIĆ TOMISLAV 289
19.
 
RUŽIR RINO
STRINIĆ GABRIJELA
287
287
20. ŠARIĆ JAKOV 284
21. BANIĆ LORENA 254
22. BARBAČA ČULJAK NEVIO 243
23.
 
BREŠKOVIĆ KATARINA
PROTULIPAC NINA
233
233
24.
 
 
GREGURIĆ LUKA
PEPIĆ MARIN
POZNIĆ ADRIAN
229
229
229
25.
 
PERVAN ANĐELO
PUŠIĆ MARIJAN
228
228
26. RADAŠ MARTINA 227
27.
 
IVANČIĆ IVANČICA
SAMARDŽIĆ ANTO
226
226
28. KOS IVANA 225
29. ĐURAS GABRIJELA 224
30.
 
KRILIĆ LARA
TOMAŠKOVIĆ MARKO
222
222
31.
 
 
DEJANOVIĆ MATEA
RADELJIĆ ANTE
ŠAFRANIĆ DOROTEA
221
221
221
32.
 
KRIŽANOVIĆ TONI
MILUTINOVIĆ IVAN
220
220
33.
 
 
KULFA IVAN
MAGAZIN IVA
PETROVIĆ NANSI
219
219
219
34 ČEPO LEA 217
35. STIPIĆ SAŠA 216
36.
 
 
JONJIĆ MARIN
KATANČIĆ MARIA
KLUSAK PETRA
214
214
214
77. IVANKOVIĆ JOSIP 209
38. KOTROMANOVIĆ FILIP 51
39. JENJIĆ ANDRIJA 41
40. KOLJAJA IVA 33
 
Kandidati  poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija poredani prema broju dobivenih glasova
 
Tablica br. 2.
Redni
broj
Prezime i ime Broj
glasova
1. ŠEPAK DOMINIK 280
2. DROPULIĆ BRANKA 237
3. GUGIĆ ANTE 227
4. MEDIĆ TOMISLAV 224
5. FILIĆ JOSIPA 223
6.
6.
KELEMENIĆ KRISTIJAN
ŠINDIJA ŠIMUN
218
218
8. KOROTAJ TOMISLAV 61
 
 
II.
Protiv privremenih rezultata izbora može se podnijeti obrazloženi prigovor do isteka osam radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora.
 
Prigovor se u pisanom obliku podnosi Izbornom povjerenstvu Ekonomskog fakulteta – Zagreb koji ga, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom, dostavlja Povjerenstvu za prigovore Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
 
 
PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET  
 
Prof. dr. sc. Ilko Vrankić


Odluka o privremenim izborima za studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb (PDF)