Povodom Dana informacijske tehnologije postavljena izložba "Fina kroz povijest"

U ponedjeljak 6. lipnja ponovno je postavljena izložba Fininih starih strojeva pod nazivom "Fina kroz povijest" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izložba je postavljena u  sklopu proslave Dana informacijske tehnologije i Interkatedarski dan te obilježavanje 50. godišnjice smjera Menadžerska informatika na Ekonomskom fakultetu u u Zagrebu.

Izložba pokazuje evoluciju financijskih poslovnih procesa od tehnologije papira, preko informatizacije, do ulaska u e-svijet i digitalni svijet. Još krajem 70-ih godina 20. stoljeća Fina, tadašnji SDK (Služba društvenog knjigovodstva), bila je vodeća u istraživanju novih digitalnih i elektroničkih tehnologija u poslovnim procesima.

Počela je s prvim elektroničkim novčanim transferima, čiji početak je daljinski prijenos krajem 70-ih, koji je preko TK (telekomunikacijski prijenos podataka) tehnologija kroz 80-e i početkom 90-ih prerastao u e-nalog plaćanja i pametne elektroničke obrasce danas.

Kroz postav strojeva, počevši od tzv. "vergleca" koji je služio kao kalkulator 60-ih godina, preko teleprintera za prijenos poruka, umnoživača dokumenata kao prehodnika današnjih fotokopirnih aparata do "Datica" za izradu poslovnih informacija možemo pratiti razvoj poslovanja te koliko se on u posljednjih 60-ak godina promijenio.

Sredinom 80-ih pojavio se prvi PC te su se počele istraživati mogućnosti za korištenje u poslovnim aplikacijama. Uz pomoć telefonskih naloga uvedenih 1987. osiguravao se prijenos platnih naloga telefonskim govorom, a tijekom 90-ih prelazi se na elektroničke transakcije dok informacije o računima i izvadci telefaksa stižu e-poštom ili preko SMS-a.

Tijekom 2000-ih uvodi se predaja izvještaja na disketi, a reformira se i platni promet i mirovinski sustav. Također, Fina započinje i s elektroničkim poslovanjem, odnosno razmjenom dokumenata/informacija između poslovnih partnera.

U posljednja dva desetljeća digitalni razvoj je sve brži, sveobuhvatniji i širi se na mnoga polja poslovnog svijeta. Uspostavljaju se registri, prikupljaju se podaci, a Fina postaje središnje mjesto pouzdanih informacija o poslovanju poslovnih subjekata i ukupnog kretanja u hrvatskom gospodarstvu. Razvoj internetskih tehnologija omogućio je pristup i predaju podataka preko web servisa RGFI, JRR, Registar koncesija, e-potpis, e-plaćanje, info.BIZ, e-REGOS, e-mirovinsko, e-PDV.

Fina je danas vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih te podatkovnih usluga, koja je razvila NIAS, ePass, e-Račun, e-Potpis, e-Arhiv te niz drugih. Vizija nam je biti pokretačka snaga i ključni nositelj digitalizacije društva, a korisnici naših usluga uključuju financijske institucije, državna i javna tijela, poslovne subjekte i građane.