Ostali projekti (edukacijski i komercijalni projekti)

EDUKACIJSKI PROJEKTI
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Projekt "NOVARTIS", Zagreb Novartis (International capacity Building Alliance - ICBA) Mislav Ante Omazić
"HRVATSKA POŠTA" - FBA program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja" Entrepreneurship in knowledge based economy Marko Kolaković
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - EKONOMSKI FAKULTET Rijeka Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - EKONOMSKI FAKULTET Rijeka Tonći Lazibat
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA - "Obrazovanje za poduzetništvo" Entrepreneurial education Marko Kolaković
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - IMPULS-SPORT - Imotski Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - IMPULS-SPORT - Imotski Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - CityEX d.o.o.-Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - CityEX d.o.o. - Zagreb Tonći Lazibat
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb - 3.Obrazovni ciklus menadžerske edukacije u KONČAR-u KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb - 3. Educational cycle of managerijal education in KONČAR" Zvonimir Slakoper
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 -EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Mostaru Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Mostaru Tonći Lazibat
FBA - CIO AKADEMIJA Fundamentals of Business Administration -Chief  Information Officer Academy Velimir Srića / Mario Spremić
Škola primjenjene ekonometrije Applied Econometric School Project Ivo Družić / Josip Tica
HŽ Cargo d.o.o., Zagreb - Stručna edukacija zaposlenih u marketingu i prodaji u HŽ Cargo Professional in-house education for Marketing and Sales departments in HŽ Cargo Jurica Pavičić
Javna ustanova NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA - Usluga edukacije i konzaltinga za restrukturiranje i povećanje organizacijske učinkovitosti rukovodećih radnih mjesta National Park Plitvice Lakes - Service of education and consulting for restructuring and increase of organizational effectiveness of managerial work places Domagoj Hruška
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - GRAD HVAR Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - GRAD HVAR Tonći Lazibat
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Zagreb - FBA program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja 3" - POLJOPRIVREDA Entrepreneurship in knowledge based economy - Agriculture Marko Kolaković
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA, Bjelova r- FBA program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja 3" - POLJOPRIVREDA Entrepreneurship in knowledge based economy - Agriculture Marko Kolaković
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - KINEZIOLOŠKI FAKULTET - Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - KINEZIOLOŠKI FAUKULTET -Zagreb Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom  prema ISO 9001:2008 - VETERINARSKI FAKULTET - Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - VETERINARSKI FAKULTET - Zagreb Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET Zagreb Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 -FAKULTET ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, Osijek Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - FAKULTET ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, Osijek Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - UČITELJSKI FAKULTET Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - UČITELJSKI FAKULTET Zagreb Tonći Lazibat
Usluga edukacije i savjetovanja za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 - ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE Zagreb Services of education and consultation for quality management system implementation according to ISO 9001:2008 standard - ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE Zagreb Tonći Lazibat
Provođenje edukacije djelatnika HRVATSKE LUTRIJE  d.o.o. Zagreb Executive education in Risk identification, measurement and management - the case of Croatian Lottery Company Ltd" Danijela Miloš Šprčić

 
KOMERCIJALNI PROJEKTI                                      
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Voditelj(ica) projekta
Unaprjeđenje funkcionalnosti i učinkovitosti sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe Improving the functionality and efficiency of the Enterprise Risk Management system (ERM) in the Croatia Control Ltd (CCL) Danijela Miloš Sprčić
"DELOITTE", Savjetodavne usluge, Zagreb, "Izrada stručne analize u okviru sudjelovanja na projektu "Solventnost II-Analiza jaza visoke razine" za Croatia osiguranje d.d." "DELOITTE", Consulting, Zagreb, ""Expertise within project participation in "Solventcy II-Analysis of the high gap level" Croatia osiguranje d.d." Drago Jakovčević
"Organizacijsko strukturiranje RVR-a", RVR Zagreb Organizational restructuring of RVR Darko Tipurić
Izrada eleborata o procjeni imovine i omjeru zamjene dionica  "RIVIERA" Poreč Assessment of assets and the share axchange ratio "RIVIERA" Poreč Silvije Orsag
Financijsko-informatičko vještačenje-OPĆINSKI SUD U PULI, Pula Financial and IT expertise, Municipal Court of Pula, Pula Lorena Škuflić
Izvođenje ekspertnih analiza, konzaltinga i ekonomskih analiza za "ZGOMBIĆ&PARTNERI" Zagreb Expertise, consulting and economic analysis performance "ZGOMBIĆ&PARTNERI" Zagreb Drago Jakovčević
Izvođenje ekspertnih analiza, konzaltinga i ekonomskih analiza za "ZGOMBIĆ&PARTNERI" Zagreb Expert analysis, consulting and economic analysis for "ZGOMBIĆ&PARNTERI" Zagreb Ivana Mamić Sačer
Troškovni modeli operatora sa značajnom tržišnom snagom HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - Zagreb Cost modelling for incumbent telecommunication operator - Croatian Regulatory Authority for Network Industries Ivana Dražić Lutilsky
Usluga vještačenja (Proficio i dr.) - RH OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU Expertise of valuation investments units in Coupon privatization Silvije Orsag
Izrada koncepta pozicioniranja (imidža) poduzeća "HŽ Cargo" d.o.o. Zagreb The proposition of positioning (image) concept for HŽ Cargo company Dubravka Sinčić Ćorić
Usluga savjetovanja za restrukturiranje i povećanje organizacijske učinkovitosti u upravnom dijelu trgovačkog društva "PLETER-USLUGE" d.o.o. Zagreb Consulting for restructuring and increase of organizational effectiveness at managerial level of  "PLETER - USLUGE" Domagoj Hruška
GRAD HVAR - UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA HVARA - Strategija razvoja grada Hvara (u svrhu izrade strategije razvoja grada Hvara 2020) Development Strategy of the town of Hvar by 2020 Ivana Marić
Analiza podataka i izrada izvještaja na engleskom jeziku za E Rejuvenation program - UČILIŠTE QUANTUM Zagreb Dana analysis and report building in English for the E-Rejuvenation program - Quantum colleage Zagreb Nina Pološki Vokić
Razvoj integriranog modela kontrolinga u ZET-u - RH GRAD ZAGREB Development of Integrative Controlling Model in public transport comany ZET, Zagreb Nidžara Osmanagić Bedenik
Projekcija potrošnje električne energije u liberaliziranim uvjetima povećane konkurentnosti na tržištu RH za razdoblje 2014-2025-"HEP-OPSKRBA" Zgb Projection of the electricity under liberalized condition of inceased competition on the Croatian market for years 2014-2025 - "HEP-OPSKRBA" Zagreb Drago Jakovčević
Potreba dokapitalizacije HEP-a d.d. putem inicijalne javne ponude (IPO) HEP d.d. capitalization by Initial Public Offering Ivan Lovrinović
HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ, Zagreb - Izrada stručne podloge za izradu Strategije prostornog razvoja RH pod nazivom "Demografski scenariji i migracije" CROATIAN INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT, Zagreb - Professional analysis entitled "Demographic scenarios and migration" served as a basis for Strategy of Spatial Development of the Republic of Croatia Ivan Čipin
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. - Zagreb, izrada projekta implementacije benchmarking metode u poslovanju poduzeća ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. - Zageb, Project of benchmarking implementation in company's business operations Sanda Renko
Javna ustanova NACIONALNI PARK KRKA - Šibenik, izrada studije "Analiza intenziteta opterećenosti brodskog prometa na relaciji Skradin-Skradinski buk i potrebe za reorganizacijom prijevoza ili povećanjem kapaciteta" The Public Institute of Krka Park - Šibenik, "Analysis of the ship traffic workload from Skradin to Skradinski" Tomislav Gelo