Osiguranje mobilnosti

Budući da je većina upisanih studenata s tjelesnim oštećenjima, u posljednjih nekoliko godina učinjene su tehničke prilagodbe tako da je veliki dio zgrade Fakulteta u potpunosti dostupan studentima s tjelesnim oštećenjima (koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica).

Zgrada u kampusu na Borongaju, u kojoj se izvode predavanja na prijediplomskom stručnom studiju, u potpunosti je prilagođena studentima s invaliditetom.

Tako u zgradama Fakulteta postoje sanitarni čvorovi prilagođeni SSI, parkirna mjesta u dvorištu i na glavnom parkiralištu, glavni dio zgrade ima označena stubišta za slabovidne osobe, a restoran studentskog centra u zgradi Fakulteta prilagođen je na način da bude dostupan studentima u invalidskim kolicima.

U suradnji s tehničkom službom (kontakt preko osoblja Fakulteta na glavnoj porti) omogućeno je nesmetano pohađanje nastave u svim dvoranama.

Ukoliko se početkom akademske godine pojavi potreba zamjene dvorana zbog lakšeg pristupa studentima u invalidskim kolicima, zamjena dvorana obaviti će se u prva dva tjedna nastave (informacija o potrebi zamjene dvorane potrebno je dostaviti Koordinatoru za SSI).

Budući da dio stare zgrade nije dostupan svim SSI, postoji vrlo visoka razina komunikacije tehničke službe (po potrebi i zaštitarske službe) koje olakšavaju otežan fizički pristup SSI pojedinim dijelovima zgrade.

Ukoliko postoji potreba za održavanje konzultacija s profesorima koji imaju kabinete u starom dijelu zgrade, potrebno je obavijestiti predmetnog nastavnika putem e-maila i dogovoriti konzultacije u pristupačnom dijelu zgrade.