Održana radionica „Storytelling and Movie Education Workshop“

 
Od 8.11.2021. do 10.11.2021. u Segedinu (Mađarska), na Fakultetu za inženjerstvo Sveučilišta u Segedinu, u sklopu projekta CENETSIE (Central European Network for Sustainable and Innovative Economy) održana je radionica o osmišljavanju i korištenju priča te izradi i uporabi edukativnih filmova u nastavi „Storytelling and Movie Education Workshop“. Na radionici su sudjelovale prof. dr. sc. Blaženka Knežević i prof. dr. sc. Nataša Kurnoga.

U sklopu radionice su prezentirane i prakse i iskustva primjene ovih vrsta edukacije na partnerskim institucijama projekta te se raspravljalo o njihovoj učinkovitosti. Prikazani su laboratoriji za pripremu video-materijala te demonstriran rad studentske televizije Sveučilišta u Segedinu. Održana je i praktična edukacija za rad u računalnom programu za uređivanje i pripremu nastavnih video-materijala DaVinci Resolve Studio.

Na kraju radionice, najavljeno je otvaranje projektom predviđenog studentskog natječaja za izradu edukativnih filmova na temu inovacija i održivosti koji će biti otvoren od siječnja do svibnja 2022. godine. U natječaju će moći sudjelovati svi studenti Ekonomskog fakulteta Zagreb koji je partnerska institucija na CENETSIE projektu. Propozicije natječaja i popis nagrada bit će dostupni početkom 2022. godine na web stranicama našega Fakulteta.

Projekt CENETSIE je financiran od institucije NAWA – Poljska nacionalna agencija za akademsku razmjenu, a u njemu sudjeluje osam sveučilišta iz Srednje i istočne Europe. Više informacija o projektu dostupno je na: http://cenetsie.ue.poznan.pl/.