Održana predavanja glavnog državnog revizora i zamjenice glavnog državnog revizora na kolegiju Državna revizija

Dana 08.01.2024. dekanica Ekonomskog fakulteta Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ i profesori s Katedre za računovodstvo (prof. dr. sc. Lajoš Žager, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer i izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić) održali su sastanak s predstavnicima Državnog ureda za reviziju, glavnim državnim revizorom, mr. Ivanom Klešićem i zamjenicom glavnoga državnog revizora, dr. sc. Nediljkom Rogošić. Nakon sastanka, u okviru kolegija Državna revizija, u dvorani 3 održana su gostujuća predavanja na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju za stotinjak studenata smjera Računovodstvo i revizija. Glavni državni revizor, mr. Ivan Klešić obratio se studentima s temom ''Rad i uloga Državnog ureda za reviziju'' osvrnuvši se na ulogu Državnog ureda za reviziju u unaprjeđenju djelovanja javnoga sektora, dok je dr. sc. Nediljka Rogošić izložila temu „Državni ured za reviziju -  uloga vrhovnih revizijskih institucija u povećanju efikasnosti upravljanja javnim novcem i pokretanju promjena u životu građana“. Nakon izlaganja održana je diskusija vezana uz prednosti i izazove u obavljanju zadataka državne revizije te su diskutirane aktualnosti u području revizije javnog sektora.