Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Studenti koji izlaze na ispitne rokove dužni su provjeriti aktualni syllabus kolegija koji polažu te provjeriti koji su uvjeti za pristup ispitu. Studenti koji nemaju odgovarajuće uvjete nemaju pravo pristupa ispitu.

Za sve studente koji su zainteresirani za upis studija Menadžment, prezentacija o smjeru, koju su napravili studenti Smjera, dostupna je na sljedećoj poveznici: PREZENTACIJA SMJERA MENADŽMENT