Obavijest o upisima za studente dodiplomskog studija 2023-24

Budući da studenti dodiplomskog studija nemaju e-indekse u akademsku godinu 2023./2024. upisuju se na isti način kao i prethodnih godina. 
Molimo da indeks, upisnu kovertu i dokaz o uplati participacije ostavite u kutiji ispred Studentske referade svaki radni dan od 8-18 sati.

Upisi za studente dodiplomskog studija su od 01.09.2023. do 27.09.2023.