Obavijest o preuzimanju SmartX-kartica za brucoše koji su upisani u ljetnom upisnom roku 2023./2024.

Studenti upisani u ljetnom upisnom roku u akademsku godinu 2023./2024. mogu preuzeti svoje SmartX-kartice od  27.09.2023. do 29.09.2023. godine u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta (ulaz sa sjeverne strane – sa strane parkinga) u vremenu  od 9,00 – 13:00 sati prema sljedećem rasporedu po prezimenu:
 
  • 27.09.2023. godine A do J
  • 28.09.2023. godine K do P
  • 29.09.2023. godine R do Ž
 
Napomena: Promjena termina preuzimanja SmartX-kartice nije moguća.
 
 
Preuzimanje kartica  moguće je OBAVEZNO uz predočenje OSOBNE ISKAZNICE.
 
Ako student ne može pristupiti preuzimanju u navedenom roku isto će moći obaviti od 02.10.2023. u uredu A 19 u vremenu od 10 do 13 sati.