Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen dana 21. srpnja 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj  83/21, dnevnim novinama 24 sata, web stranici Ekonomskog fakulteta –Zagreb, te web stranici Euraxess jobs za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivom »Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti između heterogenosti i homogenosti« u sklopu »Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremena  da je izabran  kandidat
 
  •   Ante Budimir-Bekan 
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
 
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!