Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 
 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj objavljen dana 11. rujna 2020. godine u „Narodnim Novinama“ broj 101/2020, dnevnim novinama 24 sata, na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polju ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 izabran kandidat dr. sc. Matija Marić  
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!