Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 
 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj objavljen dana 05. veljače 2020. godine u „Narodnim Novinama“ broj 114/2020, dnevnim novinama 24 sata,  na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, na projektu pod nazivom „PZS-2019-02-5372 izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija“ u sklopu Programa znanstvene suradnje Hrvatske zaklade za znanost, na Katedri za računovodstvo, na određeno vrijeme do završetka projekta da je izabran kandidat Matko Ljubić
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 1.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!