Nastupno predavanje - dr. sc. Vedran Recher

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 13. ožujka 2023. godine
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za ekonomsku teoriju, dr. sc. Vedrana Rechera na temu:
 „Potražnja za rizičnom imovinom“
 
koje će se održati u utorak 21. ožujka 2023. godine, s početkom u 13:00 sati u dvorani 6 u okviru redovite nastave iz kolegija „Mikroekonomija“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić, predsjednik Povjerenstva,
  • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Herceg, član Povjerenstva,
  • Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šimić, član Povjerenstva (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet), i
  • Izv. prof. dr. sc. Valentina Vučković, zamjenska članica Povjerenstva.
  
 
DEKANICA FAKULTETA
 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.