Nastupno predavanje - dr. sc. Martina StojićNa temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 11. prosinca 2023. godine
 
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za matematiku, dr. sc. Martine Stojić na temu:
 
„Određeni integral i primjene“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 18.12.2023. godine u 12:00 sati u dvorani 16 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Matematika“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Josip Matejaš, predsjednik povjerenstva
  • Doc. dr. sc. Krunoslav Puljić, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Robert Manger, član povjerenstva (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
 
 
 
DEKANICA FAKULTETA
 
 Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ