Nastupno predavanje - dr. sc. Marina Ercegović

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 4. svibnja 2023. godine
 
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za računovodstvo, dr. sc. Marine Ercegović na temu:
 
„Računovodstveno evidentiranje prihoda, rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 15.05.2023. godine u 12:00 sati u dvorani 20 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Računovodstvo II“ pred studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
-          Prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, predsjednik povjerenstva
-          Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika, članica povjerenstva
-          Doc. dr. sc. Marko Čular, član povjerenstva (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu).
 
 
 
 
DEKANICA FAKULTETA
 
 Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ