Nastupno predavanje dr.sc. Marija Bilić

 
Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 04.10.2019. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača na Katedri za poslovne strane jezike, dr. sc. Marije Bilić na temu:
 
 
Employment in the Different Sectors of the Economy – Vocabulary Revision and Development“
 
 
koje će se održati u utorak, 15. listopada 2019. godine, u 12.45 sati u dvorani 21 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Poslovni engleski 1“, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • dr. sc. Tamara Sladoljev – Agejev, predsjednica povjerenstva
  • Boglarka Kiss-Kulenović, MA, članica povjerenstva
  • mr. sc. Gorana Duplančić Rogošić, vanjska članica povjerenstva (Ekonomski fakultet u Splitu)
  • dr. sc. Saša Bjelobaba, zamjenski član povjerenstva (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
 
Dekan Fakulteta
 Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.