Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Bašić


Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 15. svibnja 2023. godine
  
O G L A Š A V A
 
Nastupno predavanje pristupnice u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za međunarodnu ekonomiju, dr. sc. Maje Bašić na temu:
 
„Republika Hrvatska u globalnom i regionalnom okruženju“
 
koje će se održati u četvrtak, 25.05.2023. godine u 9:00 sati u dvorani 1 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Međunarodna ekonomija“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Vlatka Bilas, predsjednica povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Mile Bošnjak, član povjerenstva
  • Doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek, članica povjerenstva (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu)
   
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.