Nastupno predavanje dr. sc. Ivana Lolić

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 21. ožujka 2022. godine
 
O G L A Š A V A
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za statistiku, dr. sc. Ivane Lolić na temu:

Odnos parametara dviju populacija“
 
koje će se održati u srijedu 04. svibnja 2022. godine, s početkom u 10:15 sati u okviru redovite nastave iz kolegija „Statistika“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija, predsjednica Povjerenstva,
  • Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, članica Povjerenstva, i
  • Prof. dr. sc. Snježana Pivac, članica povjerenstva (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet)
 
 
 Dekan Fakulteta
 Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.