Nastupno predavanje dr.sc. Ena Pecina

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 16. siječnja 2023. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za ekonomiku poduzeća, dr. sc. Ene Pecine na temu:
 
Teorije i praksa oblikovanja strukture kapitala“
 
koje će se održati u ponedjeljak 23. siječnja 2023. godine, s početkom u 12:15 sati u dvorani 20 u okviru redovite nastave iz kolegija „Poslovne financije“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Silvije Orsag, predsjednik Povjerenstva,
  • Prof. dr. sc. Lidija Dedi, članica Povjerenstva,
  • Prof. dr. sc. Mira Dimitrić, članica Povjerenstva (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet), i
  • Izv. prof. dr. sc. Denis Dolinar, zamjenski član Povjerenstva.
 
  
Dekanica Fakulteta
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.