Nastupno predavanje - dr.sc. Domagoj Dodig

 
Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 05.12.2023. godine
   
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u postupku izbora dr. sc. Domagoja Dodiga za naslovnog docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za financije, na temu: 
„Fiskalna politika u Hrvatskoj“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 18.12.2023. godine u 16:00 sati u dvorani 9 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Fiskalna politika“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, predsjednik povjerenstva
  • prof. dr. sc. Saša Drezgić, član povjerenstva (Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet)
  • izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja, članica povjerenstva.
  
 
 DEKANICA FAKULTETA
 
 Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.