Izv. prof. dr. sc. Marko Primorac

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Marko Primorac
Ime i prezime
Marko Primorac
Kabinet
107
Telefon
Konzultacije
  • Četvrtak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije se do daljnjeg održavaju online - mailom i putem Google Meeta. Za sva pitanja, molim javite se mailom.
Biografija
Marko Primorac završio je XV. gimnaziju u Zagrebu i 2003. upisao Ekonomski fakultet - Zagreb. Tijekom studija dobio je nekoliko stipendija i nagrada, među kojima i nagradu Zaklade Prof. dr. Marijan Hanžeković za rad „Mjerenje efikasnosti i produktivnosti hrvatskih banaka Malmquistovim indeksom promjene ukupne faktorske produktivnosti“. Osnivač je studentske udruge Financijski klub koja okuplja najbolje studente s ciljem promicanja financijske teorije i prakse među članovima Kluba, ali i u široj društvenoj zajednici. Diplomirao je 2007., a 2009. završio Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje financijskim institucijama“ obranivši rad „Analiza kreditne sposobnosti lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj“ za koji je dobio nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. U 2013. je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj“ za koju je nagrađen nagradom “Dr. Pero Jurković”. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb zaposlen je od 2007. i sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Javne financije“, „Lokalne financije“, „Upravljanje javnim dugom“ i „Upravljanje financijama u javnom sektoru“ na hrvatskom te „Public Finance“ na engleskom jeziku. Gostujući je predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje u sklopu poslijediplomskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ izvodi nastavu iz kolegija „Javni dug“. Područja njegovog znanstvenog rada su upravljanje financijama i rizicima u javnom sektoru, fiskalni federalizam i oporezivanje.

Kao autor ili koautor objavio je 4 sveučilišna udžbenika, te više od 70 znanstvenih i stručnih te popularnih (publicističkih) radova. Urednik je publikacije Fiscus (Znanstveno društvo ekonomista) te član uredništva časopisa Ekonomski Pregled / Economic Review (Hrvatskog društva ekonomista). Recenzent je za časopise Financial Theory and Practice, Contemporary Economics, Lex localis, Economic Research, Economic Thought and Practice, Public Sector Economics, Acta Oeconomica, Annals of Public and Cooperative Economics, Strategos te druge časopise, domaće i međunarodne znanstvene konferencije i knjige.

Usavršavao se na National University of Singapore, Università Bocconi – Milano, American Institute on Political and Economic Systems, Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin. U 2009. je bio gostujući istraživač na Glasgow Caledonian University, a u 2015. na CESifo (Center for Economic Studies i Ifo Institute) u Münchenu gdje postaje članom CESifo istraživačke mreže. U 2016. bio je član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske, a 2017. član Povjerenstva za izradu novog modela sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. U 2018. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te član stručne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Od 2018. do 2020. obnašao je dužnost savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo. Bio je koordinator Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice te je vodio i sudjelovao u nekoliko radnih skupina Predsjednice, od kojih valja istaknuti Radnu skupinu za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske te radnu skupinu za ostvarivanje preduvjeta za potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om. Od 2016. je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 2017. do 2018. bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d., a od 2018. je zamjenik predsjednika Revizijskog odbora Hrvatske lutrije d.o.o. Od 2021. je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije te predsjednik Revizijskog odbora. Od 2021. je vanjski član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

Kao istraživač, sudjelovao je u većem broju projekata kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Konzultant je i vanjski suradnik Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda te drugih renomiranih domaćih i međunarodnih institucija. Od 2020. kao konzultant radi za Center of Excellence in Finance na Programu ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine, a od 2022. kao član glavne skupine stručnjaka (Core Group of Experts) radi na poboljšanju kvalitete i provedbe programa ekonomskih reformi sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turske, posebice u pogledu integracije strukturnih reformi i fiskalnih okvira.