Međunarodna suradnja i internacionalizacija 1920. - 2020.

Poglavlje u Monografiji Ekonomskog fakulteta - Zagreb

U nastavku se nalazi poglavlje u monografiji efzg prvo stoljeće 1920 - 2020: Međunarodna suradnja i internacionalizacija. U poglavlju su detaljno opisane razne aktivnosti međunarodne suradnje i internacionalizacije Ekonomskog fakulteta – Zagreb uz niz fotografija vremeplova pojedinih aktivnosti i slikovitih prikaza.