Kolegiji na engleskom jeziku po broju dolaznih studenata EFZG-a [ak. god. 2013./14. - 2017./18.]

Broj dolaznih studenata po upisanim obaveznim kolegijima I. i II. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim obaveznim kolegijima I. i II. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim obaveznim kolegijima III. i IV. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim obaveznim kolegijima III. i IV. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim kolegijima III. i IV. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim kolegijima III. i IV. godine BDiB-a

Broj dolaznih studenata po upisanim kolegijima diplomskih studija

Broj dolaznih studenata po upisanim kolegijima diplomskih studija

Broj upisa kolegija dolaznih studenata po skupinama kolegija BDiB studija

Broj upisa kolegija dolaznih studenata po skupinama kolegija BDiB studija

Broj upisa kolegija dolaznih studenata na diplomskim studijima na engleskom jeziku

Broj upisa kolegija dolaznih studenata na diplomskim studijima na engleskom jeziku

Rang lista svih upisanih kolegija na engleskom i hrvatskom jeziku po ukupnom broju dolaznih studenata prema zimskom i ljetnom semestru

Rang lista svih upisanih kolegija na engleskom i hrvatskom jeziku po ukupnom broju dolaznih studenata prema zimskom i ljetnom semestru

Rang lista svih upisanih kolegija na engleskom i hrvatskom jeziku po ukupnom broju dolaznih studenata prema preddiplomskoj i diplomskoj razini

Rang lista svih upisanih kolegija na engleskom i hrvatskom jeziku po ukupnom broju dolaznih studenata prema preddiplomskoj i diplomskoj razini