Upute studentima za pristupanje ispitu

UPUTE STUDENTIMA ZA PRISTUPANJE ISPITU IZ RAČUNOVODSTVENIH PREDMETA
 

 1. Raspored i vrijeme polaganja pismenog ispita po predmetima i profesorima objavljuje se na web stranici Katedre za računovodstvo i oglasnoj ploči Katedre najkasnije dan prije ispita do 10:00 sati.
 2. Studenti trebaju doći ispred dvorane u kojoj polažu ispit 15 minuta prije početka ispita kako bi se obavila evidencija prisutnih studenata (provjera indeksa ili studentske iskaznice – SmartX-kartice ('iksice')) i ostale pripremne radnje i započelo s ispitom u točno utvrđeno vrijeme. Kašnjenja, bilo iz opravdanih ili neopravdanih razloga, se neće uvažavati.
 3. Student može pristupiti pisanju pisanog ispita samo ukoliko dežurnom nastavniku ili asistentu da na uvid vlastiti indeks ili studentsku iskaznicu – SmartX-karticu ('iksicu') (Odluka).
 4. Prije samog ulaska u dvoranu studenti su dužni isključiti (ne samo stišati) vlastite mobilne telefone te ostale slične elektroničke uređaje. U dvorani je zabranjeno korištenje bilo kakvih uređaja za međusobno komuniciranje. U slučaju kršenja ovog pravila, student snosi posljedice propisane odgovarajućim Pravilnikom fakulteta.
 5. Studenti sjedaju na ona mjesta u dvorani koja im odredi službena osoba (nastavnik ili asistent, uz pomoć demonstratora).
 6. Odmah po sjedanju na određeno mjesto student je dužan sve osobne stvari (osim onih koje koristi za pisanje ispita) odložiti na vješalicu ili u prazan dio dvorane, a da se time ne remeti slobodan prolazak službenih osoba u dvorani. Isto tako, ispod klupe ne smiju biti nikakve stvari.
 7. Student prilikom pisanja ispita smije koristiti samo NEIZBRISIVU PLAVU ILI CRNU KEMIJSKU OLOVKU, KALKULATOR. Ne smije imati nikakve pomoćne papire, navedeno se kažnjava oduzimanjem testa i poništavanjem rezultata do tada riješenog testa.
 8. Nije dozvoljeno međusobno komuniciranje i posuđivanje stvari.
 9. Student smije početi pisati test tek kada mu dežurna osoba to dozvoli i obavezno mora upisati PREZIME I IME, BROJ INDEKSA, DATUM ISPITA, ISPITIVAČA. Navedene podatke obvezno upisuje kemijskom olovkom.
 10. Sukladno Pravilniku studiranja (članak 28.) na ispitima studentima nije dozvoljeno:
  1. koristiti nedozvoljena pomagala i nedolično se ponašati
  2. imati uključen mobitel
  3. predavanje pisanog ispita nakon što je nastavnik dao znak da je vrijeme za pisanje istog završilo te ne odlaganje pisanog ispita na znak nastavnika.
  U svim navedenim slučajevima predmetni nastavnik će studenta udaljiti iz dvorane, a ispit neće ni razmatrati te će student dobiti ocjenu nedovoljan.
 11. Nakon isteka vremena predviđenog za pisanje pisanog ispita, studentu nije dopušteno bilo kakvo upisivanje u isti te student mora:
  1. odložiti pribor za pisanje
  2. tako okrenuti pisani ispit odmah odložiti na kraj stola
  3. ostati sjediti u klupi čekajući da nastavnik pokupi pisane ispite.
 12. Rezultati o uspjehu studenata na pisanom ispitu bit će oglašeni u propisanom roku, o kojem će studenti biti usmeno obaviješteni tijekom pisanja pisanog dijela ispita.
 13. Pismeni ispit će se dati na uvid u pravodobno oglašenom terminu. Student je dužan pravodobno doći na takav uvid u pismeni ispit, izvan roka za uvid asistent nije dužan pokazati pismeni ispit.
 14. Usmenom ispitu smjet će pristupiti samo studenti koji su pisani dio ispita položili s prolaznom ocjenom.
 15. U slučaju bilo kakvog ometajućeg i nedopuštenog ponašanja, student može biti kažnjen sukladno odgovarajućem Pravilniku Fakulteta.