Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentimaCLASSROOM KODOVI I GOOGLE MEET LINKOVI 

Međunarodno poslovanje
Kôd predmeta: rigtkqg
Veza na Meet: https://meet.google.com/lookup/ddogpzjbex

Upravljanje rizicima u međunarodnom poslovanju
Kôd predmeta: rr2fvtw
Veza na Meet: https://meet.google.com/lookup/hvvefqggw7

Razvijeni oblici međunarodnog poslovanja
Kôd predmeta: z4rtkfa
Veza na Meet: https://meet.google.com/lookup/ayueou7ss2