Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jošić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jošić
Ime i prezime
Hrvoje Jošić
Kabinet
201
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak 15-17 h
Biografija
Ime i prezime: HRVOJE JOŠIĆ
Telefon: 01/238-3350
Email: hjosic@efzg.hr
Web: https://www.efzg.unizg.hr/hjosic/


OBRAZOVANJE:


2021 - danas - Izvanredni profesor
2016.- 2021 - Docent
2011. - 2015 -  Doktor znanosti
2008. - 2011 - Doktorski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2007. Certifikat Filozofskog fakulteta o stečenim kompetencijama za visokoškolskog nastavnika
2006. – 2008. - PDSS Upravljanje izvozom, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu (Sveučilišni specijalist ekonomije)
2000. – 2005. - Studij Poslovne ekonomije – smjer Financije, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu (Diplomirani ekonomist)
1996. – 2000. - Prirodoslovno-matematička gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod.

RADNO ISKUSTVO:

2007. - danas

           predavač na dodiplomskom studiju (kolegij Međunarodna ekonomija)
           predavač na sveučilišnom studiju poduzetništva u Bjelovaru (kolegij Međunarodna ekonomija)
           predavač na izbornom kolegiju Regionalne ekonomske integracije
           predavač na Međunarodnoj ljetnoj školi EFZG-a

2006. - Asistent na kolegiju Međunarodna ekonomija, Katedra za međunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu.


OSTALE FUNKCIJE:

Tehnički urednik Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Administrator Katedre za međunarodnu ekonomiju

HOBIJI I INTERESI:  šah  - Titula nacionalnog šahovskog majstora (M)

Europass CV_hrv.
Europass CV_eng.