Doc. dr. sc. Tomislav Globan

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Tomislav Globan
Ime i prezime
Tomislav Globan
Kabinet
204
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
Biografija

MacroHub


 

AKTUALNOSTI

Od siječnja 2018. pokrenuli smo MacroHub. Riječ je o istraživačkom centru u okviru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački tim trenutno čini osmero docenata s Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj, a tijekom 2018. timu će se priključiti i jedan doktorand/ica. Svrha MacroHuba je provoditi i popularizirati istraživanja iz makroekonomije, ali i ostalih područja ekonomskih znanosti.

Osim znanstvenih publikacija, istraživači MacroHuba bave se analizama aktualnih ekonomskih kretanja, ali i izradom različitih ekonomskih indikatora - poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, ponude i potražnje za stranim kapitalom, i sl. U organizaciji MacroHuba održavaju se predavanja i radionice istaknutih inozemnih profesora, znanstvene konferencije, a kroz tzv. brown bag seminare javno se prezentiraju najaktualnija istraživanja članova MacroHuba, ali i ostalih istraživača Ekonomskog fakulteta. Posjetite nas na poveznici.
_______________________________________________
 
Od 7. do 15. studenog 2017. bio sam u istraživačkom posjetu na University of North Carolina at Charlotte (USA). Tamo sam radio na znanstvenim radovima s profesorom Craigom Depkenom, dogovarao buduću znanstvenu suradnju te održao predavanje studentima i istraživačima fakulteta na temu "Multiple ownership, collusion and unusual result patterns - Evidence from the Croatian soccer league".
 
_______________________________________________
 
Na božićnom domjenku 23. prosinca 2016. Dekan mi je uručio priznanje za najbolje ocijenjenog izvođača seminarske nastave u ak. god. 2015./2016. na BDiB studiju na engleskom jeziku.
_______________________________________________

U okviru projekta SPIRITH boravio sam od 1. srpnja do 30. rujna na postdoktorskom usavršavanju u Beču, na Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw). Navedeni je institut nedavno izabran među pet najboljih ekonomskih think tankova u svijetu. Tijekom svog boravka radio sam na izradi indeksa koji mjere dostupnost i potražnju za inozemnim financiranjem domaćih ekonomskih sektora u zemljama srednje i istočne Europe. Rezultat boravka je working paper koji možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________
 
1. prosinca 2015. na proslavi 95 godina osnutka Ekonomskog fakulteta Dekan mi je uručio nagradu Mijo Mirković za knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku.  
 
_______________________________________________
 
15. listopada 2015. u Hrvatskom saboru primio sam Državnu nagradu za znanost u kategoriji znanstvenih novaka. Nagradu su mi uručili predsjednik Sabora Josip Leko i Ministar obrazovanja, znanosti i sporta Vedran Mornar. Nagradu sam dobio za "značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti, polje ekonomije, za velik broj radova visoke vrsnoće objavljenih u 2014. godini." Cijelu Odluku o dodjeli nagrade možete pročitati ovdje.

_______________________________________________
 
1. srpnja 2015. započeo je 15-mjesečni projekt "Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku" financiran od strane Europskog socijalnog fonda (ESF-a), na kojem sam jedan od pet istraživača. Sve informacije o projektu možete pronaći ovdje, a projekt je medijski popraćen i od strane poslovnog tjednika Lider.
_______________________________________________

U srpnju i kolovozu 2015. objavljena su mi dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima indeksiranima u bazama Current Contents i Web of Science. Prvi rad pod naslovom "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states" objavljen je u austrijskom časopisu Empirica. Za taj rad Austrijska središnja banka mi je dodijelila nagradu Olga Radzyner (vidi dolje), a rad je dostupan na ovom linku. Drugi rad pod naslovom "From financial integration to sudden stops? New evidence from EU transition countries" objavljen je u časopisu Czech Journal of Economics and Finance te je dostupan ovdje.
_______________________________________________

U lipnju 2015. objavljen mi je znanstveni rad "Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?" u međunarodnom časopisu Emerging Markets Finance and TradeRad sam napisao u koautorstvu s kolegama Vladimirom Arčabićem i Petrom Sorićem s EFZG-a.  Pregled najvažnijih zaključaka objavljen je na portalu Banka.hr. U radu se odgovara na pitanje u kojoj mjeri su za kretanje inflacije u Hrvatskoj i novim zemljama članicama EU-a važni domaći faktori, a u kojoj mjeri kretanja u eurozoni, je li se taj odnos mijenjao u posljednjih 15-ak godina te kakve su implikacije dobivenih rezultata za vođenje ekonomske politike. Rad možete preuzeti na ovom linku.
_______________________________________________

Od siječnja 2015. recenziram znanstvene radove za časopis Journal of Macroeconomics.
_______________________________________________
 
U okviru konferencije "Conference on European Economic Integration 2014" održanoj u Beču 24. i 25. studenog 2014. primio sam nagradu "Olga Radzyner". Riječ je o nagradi koju Austrijska središnja banka (ÖNB) dodjeljuje mladim znanstvenicima s područja Srednje i Istočne Europe za najbolja istraživanja u području europskih ekonomskih integracija. Rad kojim sam osvojio nagradu zove se "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states".

Nagradu osobno uručuje guverner Austrijske središnje banke Ewald Nowotny (na slici).