Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Makroekonomija, tokovi kapitala, financijska integracija u EU, ekonomika europskih integracija, ekonomika sporta.