Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:
Makroekonomija
Gospodarstvo Hrvatske  
Komparativni ekonomski sustavi
Ekonomska povijest

Preddiplomski stručni studij:
Osnove hrvatskog gospodarstva

Specijalistički diplomski studij „Ekonomika energije i okoliša“:
Zelena industrija