Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

1) Kolegij Makroekonomija (predavačka skupina: prof.dr.sc. Boris Cota, doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić)
2) Kolegij Ekonomska politika (predavačka skupina: prof.dr.sc. Boris Cota, doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić)
3) Kolegij Primijenjena makroekonomija ((predavačka skupina: prof.dr.sc. Alka Obadić, doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić)