Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

HRZZ projekt ROSPEC

Naslov projekta Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije
Voditelj projekta prof.dr.sc. Boris Cota
Šifra projekta 5476
Trajanje projekta 1.5.2015.-30.4.2019.
Suradnici na projektu prof.dr.sc. Nataša Erjavec
prof.dr.sc. Zrinka Lukač
doc.dr.sc. Željko Bogdan
doc.dr.sc. Velibor Mačkić
doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić
O projektu Glavni cilj ovog prijedloga projekta je istražiti odnos između strukturnih reformi i vanjske konkurentnosti u Hrvatskoj i u zemljama EU. Ovaj projektni prijedlog se svojim sadržajem bavi aktualnom i nedovoljno istraženom problematikom. Dosadašnja istraživanja u EU su oskudna, smjer i predznak veze između strukturnih reformi i izvozne konkurentnosti nisu do kraja razjašnjeni, a iskustva zemalja su različita. Relevantnost problema istraživanja prijedloga projekta ogleda se u činjenici da je Mario Draghi, predsjednik ECB-a, istaknuo u svom govoru 11. rujna 2014. da "ni monetarni ni fiskalni stimulansi ne mogu biti uspješni ukoliko nisu popraćeni odgovarajućim strukturnih reformama“. Ovaj projekt će teorijski i empirijski analizirati utjecaj strukturnih reforma na vanjsku konkurentnosti zemalja EU. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem doprinose proširenju znanstvenih spoznaja i razumijevanju nedovoljno istraženog područja. Rezultati istraživanja imaju značajan doprinos za nositelje ekonomske politike koji oblikuju strukturne reforme u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama EU.