Doc. dr. sc. Ivan Tot

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Ivan Tot
Ime i prezime
Ivan Tot
Kabinet
B 410
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije 16. 7. i 27. 8. 2024. održat će se online, putem Google Meeta. Javiti se e-mailom za poveznicu na Google Meet.
Biografija


Doc. dr. sc. Ivan Tot rođen je 21. veljače 1983. godine u Virovitici. 

Podrijetlom je iz Đurđevca odakle se preselio u Zagreb po završetku diplomskog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2007. godine, na kojemu je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Nakon diplomskog studija, bio je polaznik Poslijediplomskog specijalističkog studija "Pravni i gospodarski okvir poslovanja s Europskom unijom" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 2012. godine i stekao zvanje sveučilišnog specijalista. U području europskog privatnog prava dodatno se usavršavao 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Salzburgu.

Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo društava i trgovačko pravo, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, upisao je 2011. godine. Doktorski rad na temu "Operativni leasing" obranio je 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Markovinovića. 

Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hačić & Kallay sa sjedištem u Zagrebu. Od 2010. do 2017. godine bio je zaposlen u suradničkom zvanju asistenta, od 2017. godine do 2019. godine u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, a od 2019. godine zaposlen je u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu, Katedri za poslovno pravo. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 2023. godine.

Na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu drži predavanja i seminare na kolegijima Trgovačko pravo, Europsko ugovorno pravo i Pravo bankovnih poslova, na Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomija te na Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija, kao i predavanja i seminare iz kolegija Osnove trgovačkog prava na Prijediplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija. Voditelj je ciklusa popularno-znanstvenih predavanja "Pravo u srijedu". Kao vanjski suradnik, od 2012. godine, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Trgovačko i radno pravo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na Sveučilišnom prijediplomskom studiju Strojarstvo i Sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstvo, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. U 2018., bio je mentor na seminarskom radu "Ugovor o sefu" studentu Tinu Slovicu koji je za taj rad nagrađen Dekanovom nagradom u ak. god. 2017./2018. U 2020., bio je mentor na seminarskom radu "Odgovornost članova uprave dioničkog društva za štetu društvu i vjerovnicima društva" studentu Filipu Fučkanu koji je za taj rad nagrađen Dekanovom nagradom u ak. god. 2019./2020.

Za znanstveni doprinos u području društvenih znanosti, polje pravo, s izvornim znanstvenim radom "Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije" (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2, 2012., str. 769-801) nagrađen je "Godišnjom nagradom Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2013. godini" koju mu je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 2014. Kao koautor knjige i autor tri poglavlja u knjizi „Bankovni i financijski ugovori“ (Narodne novine, Zagreb, 2017.; autor poglavlja: "Kamate", "Repo ugovor" i "Leasing"), zajedno s redaktorom, urednicama i koautorima knjige nagrađen je Priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017. godini.

Urednik je nakladničke cjeline Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu te predsjednik organizacijskog odbora serije međunarodnih znanstvenih konferencija "Zagreb International Conference on the Law of Obligations".

Član je Europskog pravnog instituta (European Law Institute, ELI) od 2012. godine. Izabrani je član ELI Councila u mandatnom razdoblju 2021. - 2025. Od 2020. godine suvoditelj je Hrvatskog središta Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub) koje je za svoje aktivnosti nagrađeno nagradom ELI Hub of the Year tri godine zaredom: 2021., 2022. i 2023.