Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi

Turizam, društveni mediji u turizmu, ponašanje potrošača na društvenim medijima, internetski marketing u turizmu, promocija turističke destinacije, uloga prometa u turizmu, uloga zračnog prometa u turizmu.