Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi

Glavna područja znanstvenog istraživanja su:
  • Ekonomika turizma;
  • Turistička potrošnja - strukturna obilježja i trendovi;
  • Makroekonomski aspekti razvoja turizma;
  • Ekonomski i povezani neekonomski učinci turizma;
  • Menadžment i razvoj specifičnih oblika turizma i novi trendovi na turističkom tržištu;
  • Menadžment i razvoj turističkih atrakcija;
  • Interesna udruživanja u turizmu
  • i ostala povezana istraživačka područja u turizmu.