Dr. sc. Kristijan Poljanec

Povratak na katedru
Dr. sc. Kristijan Poljanec
Ime i prezime
Kristijan Poljanec
Kabinet
B 410
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Petak: 13:00 - 15:00
Biografija
Dr. sc. Kristijan Poljanec rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je s ocjenom summa cum laude 2007. g., gdje je i doktorirao s ocjenom magna cum laude 2019. g. na temu 'Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe'. Tijekom studija bio je stipendist Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa (akad. god. 2007./2008.) i Zaklade Zlatko Crnić (akad. god. 2008./2009., 2009./2010. i 2010./2011.). Za uspjeh u studiju primio je nekoliko priznanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Rektorove nagrade u akad. god. 2011./2012. za rad 'Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava'.

Po završetku studija zaposlio se kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri iz Zagreba. Od 1. lipnja 2013. zaposlen je na suradničkom radnom mjestu i u zvanju asistenta, a od 1. veljače 2020. na suradničkom radnom mjestu i u zvanju poslijedoktoranda (višeg asistenta) na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od svibnja 2023. na Katedri za poslovno pravo). Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Trgovačko pravo, Europsko tržišno pravo, Commercial Law, EU Market Law i EU Company Law, Uvod u pravo digitalnog tržišta i Osnove prava digitalnog tržišta.

Pored nastavnih aktivnosti, od 2013. do 2017. sudjelovao je na međunarodnom TEMPUS projektu European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe (InterEULawEast). Od rujna 2019. do travnja 2020. sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu Corporate Sustainability and Share Capital, u okviru Posebne znanstvene skupine Business and Financial Law Europskog pravnog instituta iz Beča. Također, sudjelovao je na četiri znanstvena istraživanja uz financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu.

Član organizacijskog i programskog odbora US-Croatia Forum: A 21st Century Partnership, političko-gospodarskog skupa posvećenog tridesetoj obljetnici američko-hrvatskih bilateralnih odnosa (travanj 2022.)

Znanstveno se usavršavao na Centru za proučavanje europskog ugovornog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Amsterdamu (2016.), Europa-Institutu Sveučilišta Saarland u Saarbrückenu (2018.), Centru za interdisciplinarna istraživanja u pravu, Pravni fakultet Buchmann Sveučilišta u Tel Avivu (2018.), Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (2021.) i Centru za digitalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Ženevi (2023.).

U rujnu 2022. završio obrazovni program XI. Akademije Ujedinjenih naroda Ujedinjeni narodi i Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030., Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode u suradnji sa Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Sudjelovao je na Erasmus nastavničkim mobilnostima na Pravnom fakultetu Sveučilišta Taras Ševčenko u Kijevu, Ukrajina (2017.), Fakultetu upravnih znanosti i eknomije, Sveučilište u Isfahanu, Islamska Republika Iran (2019.), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Sveučilišta u Aleksandriji, Egipat (2022.) i Sveučilištu KIMEP, Republika Kazahstan (2023.).

Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova, ljetnih škola i radionica u zemlji i inozemstvu.

Član i predsjednik Komisije za trgovačko pravo i praksu Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia). Član  TIAMSA-e – The International Art Market Studies Association i Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Član Francuske alijanse (L'Alliance Française).

Objavio je više znanstvenih i stručnih  radova iz područja trgovačkog prava i prava društava, prava zaštite potrošača, europskog prava, prava tržišnog natjecanja, stečajnog prava, prava zaklada i fundacija te prava kulturnih dobara.

Autor je znanstvene monografije Legal Theory of Auction, Routledge, 2023.

Član uredničkog odbora časopisa InterEULawEast: Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations.

Dobitnik je Nagrade ''Mijo Mirković'' u kategoriji mladih znanstvenika do 30. g. za rad "Otvaranje stečajnog postupka nad ovisnim društvom - učinci na ugovor o vođenju poslova društva i ugovorni koncern" (2018.).

Služi se engleskim, francuskim, njemačkim i španjolskim jezikom, te poznaje osnove hebrejskog jezika i pisma.

Od 2014. do 2015, bio je predsjednik LEO kluba Tri kule Zagreb, Lions Club Kontesa Nera Zagreb, Lions District 126 Hrvatska (Lions Club International), a od 2015.-2016. i dopredsjednik LEO Districta 126 Hrvatska (Lions Club International).