Stanovništvo i gospodarski razvoj

Predavač: Prof.dr.sc. Anđelko Akrap


Opis kolegija

Između gospodarskog i demografskog razvoja postoji odnos reciprociteta; promjene koje nastaju u razvoju stanovništva pod utjecajem društveno-gospodarskog razvoja i same povratno djeluju na taj razvoj, bilo da ga stimuliraju ili usporavaju. Stoga je poznavanje stanja i očekivanog kretanja broja stanovnika i promjena u njegovim strukturama, prema različitim obilježjima, nezaobilazno za sve ekonomske discipline. Stanovništvo je ključni čimbenik ne samo za kreiranje tekuće ekonomske politike već i za promišljanje srednjoročnih i dugoročnih strategija ukupnog razvoja. U skladu s navedenim, cilj je kolegija upoznati i analizirati povezanost i interakciju između ekonomskih i demografskih varijabli i njihov utjecaj kako na ukupni razvoj tako i na pojedine segmente narodnog gospodarstva.
 

Ciljevi učenja

 • analizirati utjecaj i povezanost demografskog i gospodarskog razvoja
 • usporediti i razlikovati društvene i ekonomsko-socijalne strukture
 • opisati utjecaj demografskih struktura na makroekonomske politike
 • napraviti bilancu radne snage
 • projicirati utjecaj gospodarskog razvoja na srednjoročne i dugoročne ekonomsko-socijalne strukture
 
Ishodi učenja
 
 • razumjeti važnost demografskih varijabli za gospodarski razvoju
 • povezati pojedine javne politike s demografskim veličinama
 • vrednovati utjecaj srednjoročnih i dugoročnih demografskih promjena na ukupni gospodarski razvoj
 • kreirati prilagodljive javne politike očekivanim promjenama u ekonomsko-socijalnim strukturama
 • definirati i prezentirati ključne demografske čimbenike za kreiranje strategije ukupnog razvoja
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci