Korporativno upravljanje promjenama i informatikom

Predavači: prof.dr.sc. Mario Spremić 


Opis kolegija
 
Cilj ovog predmeta je upoznati polaznike s problemima i razlozima uspjeha i neuspjeha u upravljanju promjenama i vođenju složenih i tehnološki zahtjevnih projekata, posebno onih koji su temeljeni na inovacijama i suvremenim digitalnim i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Polaznike će se upoznati s istraživačkim okvirima koji razmatraju društvene, tehnološke, organizacijske i poslovne aspekte njezine primjene u dinamičnom poslovnom okruženju. Navedeno će se obraditi u kontekstu znanstvenih istraživanja iz područja poslovne ekonomije, a prezentirat će se istraživački okviri upravljanja promjenama i informacijskom i digitalnom tehnologijom. Objasniti će se znanja, vještine i značajke osobnosti potrebne za uspješno uvođenje promjena, osobito u području digitalne transformacije poslovanja.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i holističkih znanja i kompetencija iz područja upravljanja promjenama u poslovanju temeljem primjene informacijske i digitalne tehnologije
 • prezentacija istraživačkog okvira upravljanja promjenama i informacijskom i digitalnom tehnologijom, te prihvaćanja promjena i tehnologije na nivou organizacija i od strane pojedinaca
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu primjene informacijskih i digitalnih tehnologija u prepoznavanja poslovnih prilika u digitalnom okruženju
 • vrednovanje, analiza i interpretacija doprinosa informacijskih i digitalnih tehnologija promjenama na razini organizacije i društva u cjelini
 • strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, etičkim i poslovno i društveno prihvatljivim aspektima promjena koje uzrokuje nezaobilazna primjena informacijskih i digitalnih tehnologija
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajuće strategije i izradu plana preobrazbe poslovanja temeljem primjene informacijske i digitalne tehnologije
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u digitalnoj transformaciji poslovanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati utjecaj čimbenika digitalne transformacije poslovanja na uspješno upravljanje poslovanjem i bolje poslovne rezultate
 • kritički ocijeniti primjenu teorijskih okvira upravljanja promjenama i prihvaćanja tehnologija u kontekstu istraživačkog rada
 • primijeniti znanja o modelima i metodama kojima se pomoću informacijskih i digitalnih tehnologija provode promjene u poslovanju
 • kritički preispitati različite opcije strategija digitalne transformacije poslovanja, kritički razmišljati o djelokrugu, dosegu i načinima provedbe digitalne transformacije poslovanja
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova digitalne ekonomije na potrebu i prilike za provođenje organizacijskih promjena, u kontekstu znanstvenog istraživanja iz područja poslovne ekonomije
 • odabrati strategiju digitalne transformacije poslovanja koja će omogućiti uspješno i održivo poslovanje poduzeća, argumentirati odabir, procijeniti učinke izbora, te usporediti postignute rezultate i zadane ciljeve
 • kreirati, prezentirati i kritički argumentirati strateški plan digitalne transformacije poslovanja
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • prikaz i analiza znanstvenih istraživanja u području kolegija
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci