Inovativni poslovni modeli

Predavač: Prof.dr.sc. Mario Spremić, prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach


Opis kolegija
 
Cilj ovog predmeta je upoznati polaznike s najnovijim trendovima u funkcioniranju poslovnih modela u dinamičkom (digitalnom) poslovnom okruženju. Navedeno će se obraditi u kontekstu znanstvenih istraživanja iz područja poslovne ekonomije, a prezentirat će se istraživački okvir upravljanja inovacijama, te prihvaćanja inovacija, posebice na organizacijskom nivou i od strane pojedinaca. Istražit će tehnološki, društveni i organizacijski aspekti promjene poslovnih modela, osobito na koji način različite ICT i digitalne tehnologije (veliki podaci, umjetna inteligencija, proširena stvarnost, Internet stvari, itd) omogućuju stvaranje znanja i razvoj inovativnih poslovnih modela. Polaznike će se osposobiti za holističko i kreativno promišljanje mogućnosti razvoja inovativnih poslovnih modela u različitim područjima poslovanja.
 
 
Ciljevi učenja 
 

 • prezentacija istraživačkog okvira upravljanja inovacijama, te prihvaćanja inovacija na nivou organizacija i od strane pojedinaca, u kontekstu apsorpcijskog kapaciteta
 • usvajanje novih, naprednih i holističkih znanja i kompetencija iz područja inovativnih poslovnih modela koji se temelje na digitalnim tehnologijama
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu i inoviranje modela poslovanja iz perspektive strateške primjene informacijskih i digitalnih tehnologija
 • vrednovanje, analiza i interpretacija doprinosa osnovnih i naprednih digitalnih tehnologija promjenama na razini organizacije i poslovnog modela
 • strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, etičkim i poslovno i društveno prihvatljivim aspektima promjena poslovnog modela koje uzrokuje nezaobilazna primjena informacijskih i digitalnih tehnologija
 • stjecanje sposobnosti za oblikovanje primjerenog poslovnog modela u kontekstu znanstvenog istraživanja iz područja poslovne ekonomije
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema pri inoviranju poslovnog modela
 
 
Ishodi učenja 
 • kritički ocijeniti primjenu teorijskih okvira upravljanja i prihvaćanja inovacijama u kontekstu istraživačkog rada, a posebice u kontekstu apsorpcijskog kapaciteta
 • klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati komponente poslovnog modela i kritički analizirati utjecaj čimbenika promjene i inoviranja poslovnog modela na uspješno upravljanje poslovanjem i bolje poslovne rezultate
 • primijeniti znanja o okvirima i metodama kojima se pomoću digitalnih tehnologija provode promjene poslovnog modela
 • kritički razmišljati o djelokrugu, dosegu i načinima inoviranja poslovnog modela
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova digitalne ekonomije na potrebu i prilike za provođenje promjena poslovnog modela
 • analizirati postojeći poslovni model, procijeniti učinke i uočiti mogućnosti poboljšanja i inoviranja uz pomoć digitalnih tehnologija, odabrati i argumentirati strategiju promjene, u kontekstu znanstvenog istraživanja iz područja poslovne ekonomije
 • kreirati, prezentirati i kritički argumentirati plan inoviranja poslovnog modela uz primjenu informacijske i digitalne tehnologije
 
 
Oblici nastave 
 • predavanja
 • prikaz i analiza znanstvenih istraživanja u području kolegija
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci