Modeli ekonomske politike

Predavači: prof.dr.sc. Boris Cota (nositelj), prof.dr. sc. Alen Belullo, izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić

 
Opis kolegija
 
Kolegij je namijenjen svima onima koji su zainteresirani za oblikovanje i modeliranje  ekonomske politike.  Kolegij daje glavne stilizirane činjenice koje opisuju prošla iskustva ekonomija u primjeni odgovarajućih modela ekonomske politike, teorije koje omogućavaju razumijevanje tih modela i činjenica, kontroverze koje se javljaju prilikom  odabira odgovarajućeg modela ekonomske politike i institucije koje doprinose  formiranju  modela.  Zato je cilj kolegija izučavanje  međusobnog djelovanja   iskustva, teorija i institucija za rigorozno razumijevanje  djelovanja modela ekonomske politike. Kolegij posebnu pažnju pridaje razumijevanju zadnje financijske krize i velike recesije koja je nakon nje uslijedila. Stoga  se i postojeći modeli ekonomske politike moraju staviti u povijesni kontekst kako bi se krize bolje razumjele.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz ekonomske politike
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrednovanje modela ekonomske politike u teorijskim i empirijskim  istraživanjima
 • stjecanje sposobnosti kritičkog odabira odgovarajućeg modela ekonomske politike u vlastitom ekonomskom istraživanju
 • stjecanje kompetencija za sagledavanje vođenja domaće i inozemne ekonomske politike 
 • usvajanje vještina za kreiranje i implementaciju različitih mjera ekonomske politike
 
 
Ishodi učenja
 
 • provoditi visokokvalitetna istraživanja i analize
 • razviti napredna stručna znanja
 • razviti globalnu perspektivu
 • kritički evaluirati postojeću literaturu
 • primijeniti stečena znanja
 • sintetizirati znanja iz različitih područja ekonomije
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci