Matematika za ekonomske analize

Predavač: prof.dr.sc. Zrinka Lukač


Opis kolegija
 
U ovom kolegiju razmatraju se važne teme iz područja linearne algebre, diferencijalnog računa funkcija jedne realne varijable i diferencijalnog računa funkcija više realnih varijabli koje imaju široku primjenu u ekonomiji. S obzirom da se veze među ekonomskim varijablama izražavaju jezikom matematike, a na isti način se formaliziraju i iskazuju njihova svojstva, cilj kolegija je uvesti studente ekonomije u jezik matematike, analitički način razmišljanja i dublje razumijevanje matematičkih metoda koje su im potrebne za opisivanje i razumijevanje ekonomskih varijabli i modela, a pogotovo za rad sa složenim ekonomskim modelima.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje ključnih matematičkih vještina koje se koriste u ekonomskoj analizi
 • razvijanje analitičkog načina razmišljanja
 • razvijanje sposobnosti generalizacije kroz dokaze teorema
 • sposobnost rješavanja konkretnih problema i modela iz područja koja se obrađuju
 • usvajanje vještina potrebnih za primjenu matematičkog pristupa u formuliranju i analizi problema iz područja ekonomije, te razumijevanje ograničenja takvog pristupa
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrjednovanje stručnih i znanstvenih ekonomskih istraživanja koja sadrže matematičke metode i modele
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja matematike na razini koja odgovara studentima doktorskog studija ekonomije
 • razumijevanje i primjena prikazanih matematičkih metoda koje imaju široku primjenu u ekonomiji kako s intuitivne tako i s formalne strane
 • sposobnost čitanja, razumijevanja i provođenja matematičkih dokaza
 • sposobnost primjene općenito formuliranih matematičkih metoda i tehnika na konkretne ekonomske probleme i primjene
 • stjecanje znanja za adekvatnu interpretaciju rezultata matematičkih modela i njihove implikacije na ekonomsku teoriju
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • samostalni zadaci